Cüce Gezegen IC 4710

Discovered in 1900 by astronomer DeLisle Stewart and here imaged by the NASA/ESA Hubble Space Telescope, IC 4710 is an undeniably spectacular sight. The galaxy is a busy cloud of bright stars, with bright pockets — marking bursts of new star formation — scattered around its edges. IC 4710 is a dwarf irregular galaxy. As the name suggests, such galaxies are irregular and chaotic in appearance, lacking central bulges and spiral arms — they are distinctly different from spirals or ellipticals. It is thought that irregular galaxies may once have been spirals or ellipticals, but became distorted over time through external gravitational forces during interactions or mergers with other galaxies. Dwarf irregulars in particular are important to our overall understanding of galactic evolution, as they are thought to be similar to the first galaxies that formed in the Universe. IC 4710 lies roughly 25 million light-years away in the southern constellation of Pavo (The Peacock). This constellation is located in the southern skies and also contains the third-brightest globular cluster in the sky, NGC 6752, the spiral galaxy NGC 6744, and six known planetary systems (including HD 181433 which is host to a super-Earth). The data used to create this image were gathered by Hubble’s Advanced Camera for Surveys (ACS).

Cüce Gezegen IC 4710

1900 yılında gökbilimci DeLisle Stewart tarafından keşfedilen ve burada NASA / ESA Hubble Uzay Teleskobu tarafından görüntülenen IC 4710, yadsınamaz derecede muhteşem bir manzara. Gökada, parlak yıldızlardan oluşan yoğun bir buluttur – parlak cepler – yeni yıldız oluşumunun patlamalarını işaretliyor.
IC 4710 bir cüce düzensiz gökadadır. Adından da anlaşılacağı gibi, bu gökadalar, düzensiz ve kaotik görünümde, merkezi çıkıntılar ve spiral kollardan yoksundur – spirallerden veya eliptiklerden belirgin şekilde farklıdırlar. Düzensiz galaksilerin bir zamanlar spiraller veya eliptikler olabileceği, ancak zamanla diğer galaksilerle etkileşimler veya birleşmeler sırasında dış yerçekimi kuvvetleri yoluyla çarpıtılmış olduğu düşünülmektedir. Özellikle cüce düzensizlikleri, evrende oluşan ilk gökadalara benzer oldukları düşünüldüğü için genel galaktik evrim anlayışımız için önemlidir.
IC 4710, Pavo’nun (Tavus Kuşu) güney takımyıldızında yaklaşık 25 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer almaktadır. Bu takımyıldızı güney göklerinde bulunur ve aynı zamanda gökyüzündeki üçüncü en parlak küresel kümeyi, NGC 6752, sarmal gökada NGC 6744 ve altı bilinen gezegen sistemini (bir süper Dünya’ya ev sahipliği yapan HD 181433 dahil) içerir.
Bu görüntüyü oluşturmak için kullanılan veriler Hubble’ın Anketler için Gelişmiş Kamerası (ACS) tarafından toplandı.